Cena

 € 5,70 za 1 liter 50 % destilátu s DPH a spotrebnou daňou

Cena je zložená zo spotrebnej dane (2,70 €), ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť štátu a služby za vypálenie destilátu (3,00 €).

Cena služby za vypálenie destilátu zahŕňa:

- použitie technológie,

- režijné náklady,

- prácu obsluhy zariadenia,

- likvidáciu výpalkov.

POZOR!!!

Poplatok za energie a odvoz výpalkov – týka sa len malých kvasov, resp. kvasov, z ktorých získate destilát o množstve menej ako 7 la., resp. 5 la. Poplatok je stanovený v nasledovnej výške:

- ak la. < 5:     +12 €

        alebo

- ak la. < 3:     +14 €


Zdarma

  • uskladnenie kvasu
  • meranie cukornatosti refraktomerom a cukromerom
  • občerstvenie - káva, čaj a televízny program :)
  • wi-fi pripojenie
  • nariedenie destilátu podľa želania


Prevádzkový poriadok


  • Výrobné obdobie pestovateľských páleníc začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roka.

  • Pestovateľ môže vo výrobnom období vyrobiť 43 litrov destilátu (86 l – 50% destilátu) z ovocia dopestovaného v miernom podnebnom pásme, bez cudzích prímesí.

  • Prevádzkovateľ pálenice môže odmietnuť kvas v železných, alebo pozinkovaných nádobách, nádobách páchnucich po chemikáliách, ktoré nie sú určené pre potravinárske účely a tiež odmietnuť plesnivý, alebo inak znehodnotený kvas. 

  • Prevádzkovateľ pálenice umožní kontrolu kvality, stupňovitosti a pretečeného množstva destilátu.

  • Minimálne množstvo kvasu na pálenie je 100 litrov. Ak máte menej kvasu, možnosťou je spojenie kvasov dvoch pestovateľov do jedného. Spojenie kvasu však závisí výhradne len na Vás.