Cena od 1.4.2023

  7,80 € za 1 liter 50 % destilátu s DPH a spotrebnou daňou

Cena je zložená zo spotrebnej dane (3,51 €), ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť štátu a služby za vypálenie destilátu (4,29 €) vrátane energií a likvidácie výpalkov.

!!! Minimálna cena za službu !!! (bez spotrebnej dane):
40 € malý kotol (300 litrový)
 70 € veľký kotol (600 litrový)

Zdarma

  • uskladnenie kvasu
  • meranie cukornatosti refraktomerom a cukromerom
  • občerstvenie - káva, čaj a televízny program :)
  • wi-fi pripojenie
  • nariedenie destilátu podľa želania


Prevádzkový poriadok


  • Výrobné obdobie pestovateľských páleníc začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roka.

  • Pestovateľ môže vo výrobnom období vyrobiť 43 litrov destilátu (86 l – 50% destilátu) z ovocia dopestovaného v miernom podnebnom pásme, bez cudzích prímesí.

  • Prevádzkovateľ pálenice môže odmietnuť kvas v železných, alebo pozinkovaných nádobách, nádobách páchnucich po chemikáliách, ktoré nie sú určené pre potravinárske účely a tiež odmietnuť plesnivý, alebo inak znehodnotený kvas. 

  • Prevádzkovateľ pálenice umožní kontrolu kvality, stupňovitosti a pretečeného množstva destilátu.

  • Minimálne množstvo kvasu na pálenie je 100 litrov. Ak máte menej kvasu, možnosťou je spojenie kvasov dvoch pestovateľov do jedného. Spojenie kvasu však závisí výhradne len na Vás.