Cena

 € 5,70 za 1 liter 50 % destilátu s DPH a spotrebnou daňou

Cena je zložená zo spotrebnej dane (2,70 €), ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť štátu a služby za vypálenie destilátu (3,00 €).

K cene je potrebné pripočítať cenu likvidácie výpalkov:

100 l kvasu – 5 €

200 l kvasu – 7,50 €

300 l kvasu – 10 €

450 l kvasu – 12,50 €

600 l kvasu – 15 €!!! Minimálna cena za službu !!! (bez spotrebnej dane):

-- malý kotol (300 litrový) – 30 €          

-- veľký kotol (550 litrový) – 60 €        

Zdarma

  • uskladnenie kvasu
  • meranie cukornatosti refraktomerom a cukromerom
  • občerstvenie - káva, čaj a televízny program :)
  • wi-fi pripojenie
  • nariedenie destilátu podľa želania


Prevádzkový poriadok


  • Výrobné obdobie pestovateľských páleníc začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roka.

  • Pestovateľ môže vo výrobnom období vyrobiť 43 litrov destilátu (86 l – 50% destilátu) z ovocia dopestovaného v miernom podnebnom pásme, bez cudzích prímesí.

  • Prevádzkovateľ pálenice môže odmietnuť kvas v železných, alebo pozinkovaných nádobách, nádobách páchnucich po chemikáliách, ktoré nie sú určené pre potravinárske účely a tiež odmietnuť plesnivý, alebo inak znehodnotený kvas. 

  • Prevádzkovateľ pálenice umožní kontrolu kvality, stupňovitosti a pretečeného množstva destilátu.

  • Minimálne množstvo kvasu na pálenie je 100 litrov. Ak máte menej kvasu, možnosťou je spojenie kvasov dvoch pestovateľov do jedného. Spojenie kvasu však závisí výhradne len na Vás.