Cena

 € 5,70 za 1 liter 50 % destilátu s DPH a spotrebnou daňou

Cena je zložená zo spotrebnej dane (2,70 €), ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť štátu a služby za vypálenie destilátu (3,00 €).

Cena služby za vypálenie destilátu zahŕňa:

- použitie technológie,

- režijné náklady,

- prácu obsluhy zariadenia,

- likvidáciu výpalkov.

POZOR!!!

Poplatok za energie a odvoz výpalkov – týka sa len malých kvasov, resp. kvasov, z ktorých získate destilát o množstve menej ako 7 la., resp. 5 la. Poplatok je stanovený v nasledovnej výške:

- ak la. < 5:     +12 €

        alebo

- ak la. < 3:     +14 €


Zdarma

  • uskladnenie kvasu
  • meranie cukornatosti refraktomerom a cukromerom
  • občerstvenie - káva, čaj a televízny program :)
  • wi-fi pripojenie
  • nariedenie destilátu podľa želania


Prevádzkový poriadok


  • Výrobné obdobie pestovateľských páleníc začína 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho roka.

  • Pestovateľ môže vo výrobnom období vyrobiť 43 litrov destilátu (86 l – 50% destilátu) z ovocia dopestovaného v miernom podnebnom pásme, bez cudzích prímesí.

  • Prevádzkovateľ pálenice môže odmietnuť kvas v železných, alebo pozinkovaných nádobách, nádobách páchnucich po chemikáliách, ktoré nie sú určené pre potravinárske účely a tiež odmietnuť plesnivý, alebo inak znehodnotený kvas. 

  • Prevádzkovateľ pálenice umožní kontrolu kvality, stupňovitosti a pretečeného množstva destilátu.

  • Minimálne množstvo kvasu na pálenie je 100 litrov. Ak máte menej kvasu, možnosťou je spojenie kvasov dvoch pestovateľov do jedného. Pred spojením kvasov oba kvasy zmeriame, či majú rovnakú kvalitu. Spojenie kvasu však závisí výhradne len na Vás.